Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Z uczelni na rynek pracy

Nowoczesna gospodarka rynkowa wymaga od zatrudnionych wysokiego poziomu wiedzy oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce. Aby temu sprostać, młodzi ludzie korzystają z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, które są realizowane na wielu polskich uczelniach wyższych. Przyjrzyjmy się jak działa taki projekt na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Rozmawiamy z Anną Grzegorczyk - koordynatorką projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”.

Anna Grzegorczyk wśród studentów UMCS

Kiedy zdecydowali się Państwo na realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”?

Anna Grzegorczyk: Projekt rozpoczął się w listopadzie 2010 r. jako wspólna inicjatywa UMCS, Francuskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Polsce, firmy Aleph i Gminy Lublin. Uniwersytet nie jest szkołą zawodową, ale czasy wymuszają postawy pro-przedsiębiorcze. Warto pomagać studentom w przygotowaniu się do pracy i zdobywaniu dodatkowych umiejętności, bo rolą uczelni jest także planowanie ścieżki rozwoju kompetencji społecznych czy zawodowych. Dlatego do kierunków funkcjonujących na Uniwersytecie dołączyliśmy specjalizacje, które edukują w nowych obszarach.

W jaki sposób projekt wpływa na kształcenie studentów?

Projekt daje szansę zdobycia dodatkowych kwalifikacji dzięki równoległemu studiowaniu drugiej specjalizacji, uczestnictwu w praktykach zawodowych, stażach oraz wyjazdach studyjnych, podczas których studenci poznają warunki pracy w zagranicznych firmach i instytucjach, a także szkolą języki obce. W ramach projektu proponujemy również korzystanie z dodatkowej oferty szkoleniowej Biura Karier UMCS i z otwartych spotkań z pracodawcami, organizowanych na Uczelni. Wsparcie w tym zakresie jest bezpłatne. Podczas stażu student otrzymuje również wynagrodzenie za pracę finansowane ze środków unijnych.

Kto korzysta z projektu?

Studenci UMCS, w szczególności Wydziału Humanistycznego, oraz w mniejszym stopniu Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Politologii, a także osoby pracujące (kursy zdalne). Uczestniczącym w projekcie studentom proponujemy aż dziesięć różnych form wsparcia, a każdy uczestnik projektu może równolegle brać udział w wielu przedsięwzięciach.

Co zmieniło się na uniwersytecie i co już udało się osiągnąć?

Blisko 3 tysiące studentów wzięło udział w projekcie i skorzystało z różnych form wsparcia. Poza tym wyposażyliśmy Uczelnię w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, stworzyliśmy sześć pracowni specjalistycznych i laboratorium tłumaczeniowe. Na Wydziale Humanistycznym powstało 16 różnych specjalizacji, m.in. zarządzanie danymi w instytucjach i firmach, cyberkultura, nowe technologie w społeczeństwie informacji i wiedzy, przygotowanie do zawodu tłumacza symultanicznego w języku angielskim i niemieckim czy przeszłość w mediach - mediatyzacja historii. Część z tych specjalizacji funkcjonuje już jako odrębne kierunki studiów, a kolejne są w planach.

Na zdjęciu Anna Grzegorczyk

 Czym się różni projekt na UMCS od innych przedsięwzięć tego typu?

Przede wszystkim jest to największy i najbardziej kompleksowy projekt edukacyjny realizowany po wschodniej stronie Wisły, o łącznej wartości prawie 22 mln złotych. W ramach projektu blisko 2 mln złotych zostało zainwestowane w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia innowacyjnych specjalizacji. Powstało 6 pracowni specjalistycznych oraz 16 - kabinowe laboratorium tłumaczenia symultanicznego, stanowiska i punkt konsultacyjno-informacyjny dla studentów niepełnosprawnych. Wyjątkowość naszego projektu polega głównie na wielości realizowanych jednocześnie zadań, ich różnorodności, ukierunkowaniu na potrzeby studentów z różnych wydziałów. Zwróceniu uwagi na ich indywidualny rozwój, także po ukończeniu studiów. Wspieramy ludzi w ich dążeniu do spełnienia zawodowego i osobistego.

 

"Wspieramy ludzi w ich dążeniu do spełnienia zawodowego i osobistego"

 

Projekt „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” został zrealizowany przez Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w ramach Poddziałania 4.1.1
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.