Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jak się szkolić, to tylko na SERio

Alicja Janiszewska, kierownik działu personalnego Mleczarni Turek przez prawie dwa lata koordynowała projekt „Szkolenia na SERio”, którego celem było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. Chodząc po zakładzie, wita się ze wszystkimi uśmiechem, mimo że właśnie zaczął się poniedziałek i pogoda nas nie rozpieszcza.

Na zdjęciu Alicja Janiszewska

Kiedy pojawił się pomysł na „Szkolenia na SERio”?

Alicja Janiszewska: Już kilka lat temu. Ostatecznie złożyliśmy trzy wnioski na programy szkoleniowe dla naszych pracowników z różnych regionów Polski i uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki do dwóch projektów w województwie mazowieckim i wielkopolskim. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Mazowieckim Centrum Szkoleń, które wsparło nas w zarządzaniu, bo nie mieliśmy doświadczenia we wdrażaniu takiego przedsięwzięcia.

W ramach projektu zrealizowano aż 80 szkoleń, często kilkutygodniowych. Jak wybraliście ich tematy?

Najpierw zdiagnozowaliśmy potrzeby naszych pracowników. Na podstawie konsultacji z kierownikami działów powstał program szkoleń zawodowych, specjalistycznych, informatycznych, językowych oraz doskonalących umiejętności menedżerskie. Duży nacisk położyliśmy także na nowoczesne metody zarządzania. Szkolenia miały rozwijać zarówno twarde, jak i miękkie kompetencje zatrudnionych.

A które szkolenia według Pani były najważniejsze?

Wszystkie były ważne, a każdy dział miał szkolenia o odpowiednio dopasowanej tematyce. Nasi pracownicy uczestniczyli w wielu wykładach, ćwiczeniach i warsztatach prowadzonych przez trenerów o odpowiednim przygotowaniu teoretycznym i praktycznym w danej dziedzinie. Na przykład dzięki wiedzy na temat mikrobiologii czy technologii mleka, jaką zdobyliśmy podczas szkoleń, dziś możemy zamawiać lepszy surowiec do produkcji serów pleśniowych.

Na zdjęciu Alicja Janiszewska

Co najchętniej wybierali pracownicy?

Obsługę programów komputerowych. Szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji miękkich przydały się specjalistom i menedżerom. Kierowcy cystern brali udział w zajęciach „Szkoła Jazdy”, które uczyły ekonomicznego prowadzenia pojazdów i radzenia sobie w trudnych warunkach, np. na śliskiej nawierzchni. Pracownicy mogli też przejść kurs udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków.

Które ze szkoleń okazały się najbardziej efektywne?

Z pewnością te dotyczące koncepcji tzw. lean management („szczupłe zarządzanie”), które uświadomiło pracownikom, że od ich postawy zależy poprawa wydajności i efektywności pracy całej firmy. Pomogły w tym m.in. badania migawkowe.

Na czym polegają badania migawkowe?

Pracownicy jednego działu obserwują działania kolegów z innego działu. Ich spostrzeżenia są cenne, gdyż na pewne czynności wykonywane przez osoby z innej sekcji patrzymy z większym dystansem. Pozwoliły one także na zminimalizowanie straty czasu, mediów, surowca. Firma uzyskała realne korzyści z przeprowadzenia tych zajęć.

Na zdjęciu Alicja Janiszewska

Czy wszyscy pracownicy skorzystali ze szkoleń?

Jak do nich podchodzili? Każdy wziął udział przynajmniej w jednym szkoleniu. Początkowo większość pracowników była przerażona ich liczbą. Udało się jednak zorganizować je tak, by nie powodowały zakłóceń w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Zajęcia sprzyjały też integracji zespołu, ponieważ angażowały pracowników z różnych działów. Świadomie zaplanowaliśmy niektóre ze szkoleń poza naszym zakładem, by wszyscy mogli się oderwać od codziennych obowiązków. Poziom zadowolenia ze szkoleń określaliśmy za pomocą ankiet w skali 1-6, większość uczestników zaznaczała ocenę 5 lub 6.

Jak z perspektywy działu personalnego ocenia Pani projekt?

Szkolenia bardzo podniosły kompetencje i umiejętności naszych pracowników. Wiemy to dzięki ankietom oceniającym wiedzę uczestników przed i po ich ukończeniu. Dzięki projektowi podjęliśmy decyzje związane z inwestycjami i modernizacją. Reasumując – projekt dla naszej firmy był wartościowym doświadczeniem.

Projekt „Szkolenia na SERio“ został zrealizowany przez Mleczarnię Turek Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

"Szkolenia bardzo podniosły kompetencje i umiejętności naszych pracowników"